Pol-Zaf

Badania i pomiary właściwości farb i lakierów

Obecny rynek farb i lakierów oferuje ogromną liczbę tego rodzaju wyrobów. Zdarza się, że znacznie różnią się one jakością. Niemniej jednak wielu producentów zdaje sobie sprawę z potrzeby dostarczenia klientowi materiałów spełniających odpowiednie wymogi. Dlatego też tego typu wyroby poddaje się różnego rodzaju badaniom.

Laboratoryjna kontrola jakości

Proces produkcji farb i lakierów to skomplikowany łańcuch wzajemnie powiązanych czynności. Niezmiernie ważnym ogniwem w tym procesie są laboratoria, czyli miejsca gdzie przeprowadzone analizy chemiczne i aplikacyjne pozwalają na określenie przydatności danego wyrobu do konkretnego zastosowania. Kontrola czy wyroby te spełniają określone normy nie jest zadaniem prostym. Istnieje szereg metod, które wymagają odpowiednich narzędzi, służących sprawdzeniu zakładanych parametrów. Jednym z najczęściej wykonywanych badań jest oznaczanie lepkości, które może być wykonywane przy pomocy kubka Forda. Pomiar polega na zmierzeniu czasu wypływu odpowiedniej ilości nalanego materiału malarskiego przez kalibrowany otwór wypływowy. Wynik podaje się w sekundach. Kolejnym badaniem jest oznaczenie gęstości. Wykonuje się je za pomocą naczynia pomiarowego zwanego piknometrem. Bardzo ważne jest również przeprowadzenie pomiaru stopnia roztarcia, czyli określenie maksymalnej wielkości cząstek w wyrobie, podawanych w mikrometrach. Laboratoria sprawdzają również czas schnięcia wyrobu, który oceniany jest wizualnie w oparciu o informacje zawarte w normach. Podczas badań należy wykonać również pomiar twardości i odporności na uderzenie badanej powłoki. Ze względu na charakter oporu stawianego przez materiał można je podzielić na statyczne, dynamiczne i ryskowe. Wymienione powyżej badania to podstawowe i najczęściej stosowane metody sprawdzania właściwości farb i lakierów. W zależności od potrzeb istnieje również możliwość przeprowadzenia szeregu innych analiz.

Podstawowe wyposażenie laboratorium czyli przyrządy pomiarowo-kontrolne

Prawidłowe wykonanie badań wymaga zastosowanie się do Polskich Norm, a także wykorzystania odpowiednich narzędzi. Niezbędne w pracach laboratoryjnych przyrządy pomiarowo-kontrolne produkuje firma Pol-Zaf s.c. z Wrocławia. Swoim klientom oferują oni przyrządy do badania wyrobów lakierniczych, przyrządy do nakładania powłok, przyrządy różne oraz statywy. Poza produkcją i sprzedażą zajmują się również regeneracją i sprawdzaniem tego typu wyrobów. Wykonują oni również wzorcowanie kubków wypływowych oraz piknometrów metalowych. Pol-Zaf s.c. to doświadczenie i szeroki wachlarz specjalistycznych produktów wysokiej jakości.

Badania związane z powłokami malarskimi i lakierniczymi to bardzo ważny element całego procesu produkcji i dystrybucji tego typu wyrobów. Dzięki nim firmy mogą je stale poprawiać i ulepszać, co pozwoli w szybki sposób opracować odpowiednie technologie dla różnych produktów, bez potrzeby ich długoletniego sprawdzania.